Hakukoe

Hakukoe (PAHA), koulutustunnus HK1-3

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Etsittäviä henkilöitä kutsutaan maalimiehiksi.

Henkilöhakualueen koko kasvaakoeluokittain:

  • 1-luokassa alue on kooltaan 100m x 100m ja etsintäaika 10minuuttia.
  • 2-luokassa 100m x 200 m ja etsintäaikaa on 15 minuuttia
  • 3-luokassa 100m x 300m ja etsintäaikaa on 20 minuuttia.

Alueen keskilinja on merkitty ja ohjaaja kulkee tätä merkittyä linjaa pitkin ohjatessaan koiran työskentelyä.

Maalimiehet menevät piiloihin ennen kuin koira ja ohjaaja saapuvat radalle. Tuomari esittelee ohjaajalle alueen rajat ja ohjaajan tulee ohjata koiraa suorittamaan etsintää alueen sisällä. Koiran tulee etsiä alue järjestelmällisesti risteillen keskilinjalta alueen reunoihin ja takaisin. Saadessaan hajun maalimiehestä koiran tulee paikantaa haju ja ilmaista löytämänsä maalimies joko haukkumalla tai tuomalla ohjaajalle rulla.

Haukkumalla ilmaisevan koiran tulee pysyä maalimiehen välittömässä läheisyydessä ja haukkua siten, että ohjaaja vaivattomasti löytää koiran luo. Rullalla ilmaiseva koira ottaa maalimiehen löydettyään kaulapannassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja vie rullan ohjaajalle, joka kytkee koiran taluttimeen ja käskee koiran palata maalimiehen luo.

Hakukoira ei missään tapauksessa saa olla aggressiivinen maalimiehiä kohtaan. Ei ole suotavaa, että koira on liian mielistelevä, vaan koiran tulee antaa maalimiesten olla rauhassa ja antaa hänen tulla myös häiritsemättä pois piilosta. Kun maalimies on löytynyt ja tullut pois piilosta, palataan keskilinjalla samalle kohdalle mistä ilmaisuun lähdettiin. Tämän jälkeen ohjaaja lähettää koiran jatkamaan etsintää.

Kokeessa tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja erityisesti koiran halukkuutta etsintään ja maalimiesten ilmaisuun.

Haun harjoitteluun tarvitaan koulutusryhmä, joka kokoontuu yhdessä kouluttamaan koiria etsintään. Jokainen ryhmän jäsen kouluttaa ryhmässä omaa koiraansa, mutta toimii myös toisille maalimiehenä.